erg@erg.hr 042 351 777

O nama

ERG trgovačko društvo za elektrotehničke djelatnosti d.o.o. djeluje od 1993. godine.
Osnovna djelatnost poduzeća od osnivanja do danas je kompenzacija jalove električne snage i kvaliteta električne energije na niskonaponskom nivou. Na početku djelovanja pretežni dio poslovanja Erga bilo je instaliranje gotovih uređaja za kompenzaciju, proizvodnje različitih evropskih proizvođača te njihovo održavanje.
Danas Erg:

  • Proizvodi automatske i fiksne uređaje za kompenzaciju jalove snage i pasivne filtre za sve uvjete u niskonaponskim mrežama.
  • Distribuira opremu za kompenzaciju jalove snage eminentnog evropskog proizvođača EPCOS-SIEMENS.
  • Izvodi električna mjerenja u svrhu dizajniranja uređaja za korekciju faktora snage i poboljšanje kvalitete električne energije.
  • Izvodi projektiranje, instaliranje i održavanje uređaja za korekciju faktora snage i poboljšanje kvalitete električne energije.
  • Proizvodi elektrokomandne ormare za industrijske pogone.

U dosadašnjoj praksi Erg je izvršio projektiranje, izradu i instaliranje ili servisiranje uređaja za kompenzaciju jalove snage na više od 10000 lokacija diljem Hrvatske. Naša djelatnost osigurava kupcu efikasno i ekonomično rješenje problema kompenzacije jalove snage (eliminaciju plaćanja jalove energije), filtriranje viših harmonika, regulaciju vršne snage i slično.
Svi naši tipski proizvodi ispitani su i certificirani na elektromagnetsku kompatibilnost i električnu sigurnost u Institutu za elektrotehniku KONČAR.
Sustav kvalitete poduzeća ERG u skladu je sa zahtjevima norme ISO 9001 : 2000 (Certificate Number 202382, SGS Switzerland SA, 2002. i Certificate number CH02/03982, SAS Switzerland SA, 2005. ).
Sustav upravljanja okolišem u poduzeću ERG u skladu je sa zahtjevima norme ISO 14001 : 1996 (Certificate Number E – 059, SIQ Slovenian Institute of Quality and Metrology, 2002.)

POLITIKA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Društvo ERG d.o.o. sustavno usklađuje svoje djelovanje na okoliš sa primjenjivim zakonima i provedbenim propisima.
Redovitim analizama okolišnih aspekata svojih procesa, aktivnosti i proizvoda prepoznaje vlastite značajne utjecaje na okoliš, sukladno njima postavlja si ostvarive ciljeve i organizirano ih realizira u svrhu trajnog poboljšanja.
Trajnu pozornost usmjerava na racionalnu uporabu energije i prirodnih resursa.
Teži smanjivanju količine otpada i osmišljava mogućnosti njegove korisne uporabe.
Obzirno postupa s opasnim tvarima, nastojeći ih zamijeniti manje opasnima. Preventivno djeluje da bi se onemogućile pojave incidentnih situacija. Omogućuje svakom zaposleniku i potiče druge zainteresirane strane da kreativno djeluju na poboljšanje odnosa prema okolišu.

Također, tvrtka ERG d.o.o. ovlašteni je distributer za Hrvatsku (tj. Main dealer )za firmu EPCOS.

Naše svakodnevno nastojanje je isporučiti kupcu robu i uslugu veće vrijednosti i kvalitete kroz inovativnu tehnologiju sukladnu europskim normama.